Filosofisch Café. Romantiek en verlichting. 28 februari

De belangrijkste tegenstroming van de Verlichting -de Romantiek- ligt voortdurend op de loer. Lezing door Antoinette Thijssen

We beschouwen onszelf graag als kinderen van de Verlichting. We vertrouwen op de wetenschap en de rede. We wegen beslissingen zorgvuldig af en laten ons (meestal) niet leiden door onze emoties. We zijn blij dat de technologische vooruitgang onze levens zoveel veiliger, gezonder en comfortabeler heeft gemaakt. Tocht ligt de belangrijkste culturele tegenstroming van de Verlichting - de Romaniek - voortdurend op de loer. We zijn geneigd de natuur te verheerlijken en de techniek te wantrouwen. En bijna allemaal vluchten we wel eens weg in een roes of extase - of die nu wordt veroorzaakt door hypnotiserende House muziek of door de Opera, door een XTC-pilletje of een mooie dure rode wijn, door yoga of meditatie of door een religieuze of esthetische ervaring. Allemaal zijn we op zoek naar authenticiteit en geloven we in de romantische liefde.

Welbeschouwd zijn wij Westerlingen een soort deeltijdromantici. We shoppen in het romantische gedachtengoed al naar gelang onze voorkeuren, omstandigheden en levensfase. Vaak gaat dat goed, maar het leidt ook tot felle debatten en maatschappelijke discussies. In haar lezing schetst filosoof Antoinette Thijssen aan de hand van concrete debatten waar Verlichting en Romantiek op elkaar botsen: (mens)verbeteringstechnologieën, robotica en privacy.

Lezing door drs. Antoinette Thijssen, filosoof en communicatiemanager

€ 7,-. Betalen aan de zaal

Dinsdagavond 28 februari 2017: 19.30 uur
Locatie: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27