Filosofisch Café. Lessen in pragmatisme van een 'vergeten filosoof': Charles Sanders Peirce. 21 maart

Lezing door Kees Schuyt vindt plaats op 21 maart. Niet op 28 maart

De Amerikaanse filosoof C.S. Peirce is de grondlegger van het Amerikaans filosofisch pragmatisme, een bepaalde manier van leven, waarbij denken en doen met elkaar verenigd zijn. Uitleg zal worden gegeven aan de door Peirce zo genoemde 'pragmatische stelregel', die principieel verschilt van de populaire opvatting van politiek pragmatisme.

Peirce was actief als wiskundige, natuurkundige en logicus. Hij liet een omvangrijk, maar gedurende zijn leven slechts summier gepubliceerd oeuvre na over verschillende onderwerpen. Enkele hiervan zullen in de inleiding aan de orde komen:

In het denken van Peirce staat de gedachte centraal dat de mens behoefte heeft aan een vast gedragspatroon. De mens ontwikkelt hiertoe vaste overtuigingen, gebaseerd op gedachten en gewoonten. Vier manieren om zo'n vaste overtuiging te verkrijgen worden behandeld: het vooroordeel, de methode van het gezag, de a priori methode en de wetenschappelijke methode, die verschilt van alle andere door de principiële corrigeerbaarheid en het zoeken naar waarheid. In een tijdperk van fact free politics is dit harder dan ooit relevant.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan zijn metafysica: drie grondcategorieën van het bestaan: zijn (being), existentie (existence) en werkelijkheid (reality).

Tenslotte komt zijn semiotiek aan de orde: de leer van tekens en symbolen. Alle kennis vindt slechts plaats via tekens en symbolen - een thans uiterst moderne opvatting van kennis, die voorbij de oude subject-object-scheiding gaat. De belangrijke rol van symbolen in de werkelijkheid van alledag wordt aan de hand van voorbeelden toegelicht, zoals iconen en pictogrammen, indexen en de symbolische relaties tussen object, teken en de interpretatie van het teken.

Lezing door prof. dr. C.J.M. (Kees) Schuyt, jurist, socioloog en filosoof

€ 7,-. Betalen aan de zaal

Dinsdagavond 21 maart 2017: 19.30 uur (gewijzigde datum. In de Nieuwsbrief van Bibliotheek Hoogeveen van 16 maart wordt een foute datum vermeld)
Locatie: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27