De wijsheid en begeerte van seksrobots (Filosofisch Café)

28 maart 2023, van 19:30 tot 22:00

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Lezing door drs. Ronald Hünneman, filosoof.

Van alle wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden, is die van de seksrobot filosofisch gezien het meest interessant. Al tienduizenden jaren maken mensen gebruik van seksueel genotsverhogende en bevrediging schenkende technologieën. Archeologen hebben dildo's opgegraven die zo'n dertigduizend jaar oud zijn. Van recenter datum zijn de Griekse mythologische verhalen over Laodamia en Pygmalion die verliefd werden op én de liefde bedreven met een beeldhouwwerk. Ook op foto's en tekeningen uit de negentiende eeuw is te zien dat het gebruik van technologische hulpmiddelen beslist geen recente uitvinding is, al kan niet worden ontkend dat de komst van trillende elektrische apparaten in de twintigste eeuw voor een ware revolutie heeft gezorgd.

De volgende grote stap voorwaarts, de komst van computers en kunstmatige intelligentie, lijkt de wensdromen van Laodamia en Pygmalion erg dichtbij te brengen: een seksrobot die in weinig tot niets meer te onderscheiden is van een menselijke partner.

Bij dit idee likken filosofen hun wijsgerige vingers af. Enerzijds omdat lastige vragen over menselijk functioneren moeten worden beantwoord. Hoe zit (seksueel verleidende) interactie tussen mensen precies in elkaar? Wat moet een robot kunnen om de wensen van de bezitter te bevredigen? Welke materialen moeten worden gebruikt? Welke rol speelt taal, gezichtsuitdrukking, beweging? Enzovoort. Een schaak-computer programmeren is kinderspel in vergelijking met een seksrobot.

Daarnaast doemen nu al ethische vragen op. Waar kunnen deze robots worden gebruikt? In de verpleeghuiszorg? In gevangenissen? TBS-klinieken? Wie kunnen en mogen ze gebruiken? Eenzame mensen? Mensen die eens vreemd willen gaan? Kun je trouwens wel vreemdgaan met een seksrobot? 

Kortom, er valt zoveel geld te verdienen met seksrobots dat hun komst onafwendbaar is. Tegelijkertijd biedt hun komst spannende mogelijkheden om oude, prangende filosofische vragen opnieuw, vanuit een ander perspectief, te doordenken. Filosofen stropen hun mouwen op.

Meer informatie over de lezing