Een onstilbare behoefte aan sympathie (Filosofisch Café)

27 september 2022, van 19:30 tot 21:30

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Lezing door drs. Ronald Hünneman, filosoof.

In zijn geschriften over evolutie probeert Charles Darwin antwoord te geven op een vraag, die de filosoof Thomas Hobbes twee eeuwen eerder had gesteld: In de natuur is het leven "solitary, poor, nasty, brutish and short", een strijd van allen tegen allen. Dus waarom zouden mensen zich dan netjes gedragen? Waarom gedragen ze zich niet als beesten? Het antwoord van Darwin op deze vraag was verrassend elegant: Mensen gedragen zich niet ethisch omdat ze empathisch zijn (zoals Frans de Waal betoogt), sympathiek, emotioneel intelligent of wijs. Nee, mensen gedragen zich ethisch omdat ze door anderen sympathiek gevonden willen worden. Daarmee toonde Darwin aan dat ethisch én onethisch gedrag dezelfde oorsprong hebben, namelijk de sociale context waarin mensen zich bevinden.

In deze lezing zal dieper op de theorie van Darwin worden ingegaan, en op de gevolgen die zijn theorie heeft voor de wijze waarop maatschappelijke en ethische vraagstukken moeten worden onderzocht.