Meedenk-bijeenkomst over de herinrichting van de bieb

1 oktober 2022, van 13:30 tot 16:30

Wat vind jij van de inrichting van de Bibliotheek? Wat vind je mooi? Wat kan beter? Wat zou je willen veranderen en wat moet absoluut blijven?

Als vervolg op de enquête die we enkele maanden geleden hebben gehouden, organiseren we op zaterdag 1 oktober een bijeenkomt voor iedereen die met ons wil meedenken over de inrichting van de Bibliotheek! Je wordt geïnformeerd over onze voorlopige plannen en krijgt alle gelegenheid om je ideeën en wensen met ons te delen.

Graag vooraf aanmelden!

Stuur een mail naar secr@bibliotheekhoogeveen.nl

We zijn blij met je komst!

Jongerenbijeenkomst

Let op: op 15 oktober organiseren we een bijeenkomst speciaal voor jongeren. Noteer de datum alvast in je agenda!