Wat betekent de regionale energie strategie (RES) voor jou?

24 september 2021, van 19:30 tot 21:30

Lezing door Henk Bulder, i.s.m. Volksuniversiteit Hoogeveen.

De RES 1.0 voor Drenthe is goedgekeurd. De gemeentes zijn nu aan zet om die in samenspraak met de burgers in te vullen. Daarvoor zullen ze een tweetal visies opstellen, een warmtevisie en een visie voor het opwekken van duurzame energie. Beide worden voorgelegd aan de bevolking voor inspraak.
Meppel is de eerste gemeente in Drenthe die met een warmtevisie is gekomen waarin ze per wijk heeft aangegeven wat de beste oplossing is om van het
aardgas af te gaan.

Hoewel wethouders bij hoog en bij laag beweren dat de invoering gebeurt op basis van vrijwilligheid is het maar helemaal de vraag of ze zich daaraan gaan houden. Er hangt namelijk een zwaard van Damocles boven de uitvoering van de RES. Als het de gemeentes niet lukt om de invulling in samenspraak met de burgers voor elkaar te krijgen dan zal die invulling van bovenaf worden opgelegd.

Henk Bulder vertelt je wat je als burger zelf het beste kunt doen om energie te besparen, van het aardgas af te gaan en zelf duurzame energie op te wekken. Hij heeft zelf het goede voorbeeld gegeven met de bouw van een energieplus woning. Zelfs met de energie voor de elektrische auto die hij rijdt blijft zijn energierekening negatief.

Entree: € 2,-