Filosofisch Café. Het belang van waardenwerk voor de grote vragen van onze tijd. 26 september

Door prof.dr. Harry Kunneman, filosoof, socioloog en humanisticus

Het begrip waardenwerk duidt op werken vanuit waarden en werken aan waarden. De kortste omschrijving ervan is: werk dat deugt en deugd doet. In deze lezing geeft Harry Kunneman een overzicht van de theorie en de praktijk van waardenwerk, zoals die zich de afgelopen vijfentwintig jaar ontwikkeld heeft. Hij baseert zich daarvoor op eigen onderzoek en dat van zijn promovendi, maar probeert ook zicht te bieden op de persoonlijke dimensie van waardenwerk.

Afsluitend schetst hij de betekenis die waardenwerk op microniveau kan hebben voor de grote vragen van onze tijd, in het bijzonder verharding, sociale ongelijkheid en duurzaamheidsvragen.

€ 7,-. Betalen aan de zaal

Dinsdagavond 26 september 2017 2017: 19.30 uur
Locatie: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27

Filosofisch Café Hoogeveen
Website

Volledige agenda Bibliotheek Hoogeveen / Verhalenwerf

De agenda wordt regelmatig bijgewerkt