Filosofisch Café met Jan Warndorff

Lang leve het leven: een opwekkende moraal voor de 21e eeuw

Door drs. Jan Warndorff, filosoof

Wij leven in het multiculturele dorp van de 21e eeuw. Dit is een nieuwe situatie die dan ook om een nieuwe manier van denken vraagt, geworteld in wat voor alle mensen wereldwijd op het spel staat: het alledaagse leven zelf. Daar heeft de westerse filosofie zich nooit goed toe kunnen verhouden, omdat het de mens als kennend wezen tegenover de wereld als kenbare werkelijkheid stelt. Terwijl het leven juist geen rationeel kenbaar ding betreft.

Met behulp van oosterse filosofie en van de levensfilosoof bij uitstek, José Ortega y Gasset, blijkt de uitdaging erin te bestaan om het leven te benaderen, niet als iets om te leren kennen, maar om zo goed mogelijk van te houden. Maar hoe doe je dat, wat houdt het in - en is het ook mogelijk om liefhebbend te denken?

Prijs, tijd en locatie

€ 7,-.
Betalen aan de zaal

Dinsdagavond 28 mei 2019: 19.30 uur
Locatie: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27

Volledige agenda Bibliotheek Hoogeveen / Verhalenwerf

De agenda wordt regelmatig bijgewerkt