Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Bibliotheken in gemeente Hoogeveen zoals wettelijk voorgeschreven.

Algemeen 
 

Statutaire naam: Stichting Bibliotheek Hoogeveen
Kvk-nummer: 41017129
RSIN: 002993557
Bezoekadres hoofdvestiging: Willemskade 27, 7902 AV Hoogeveen
Postadres: Willemskade 27, 7902 AV Hoogeveen
E-mailadres: secr@bibliotheekhoogeveen.nl

Bestuursleden:

Dhr. J. Lemstra (voorzitter)

Mevr. E. Tange (vice-voorzitter)

Dhr. N.A. van der Bruggen (penningmeester)

Mevr. I. Bulthuis

Dhr. D. Zeldenrust

Dhr. J. Hartog

Mevr. P.L.M. Bon

Directeur:
Raquel Garcia
 
Beloningsbeleid:
Medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.

Doelstelling

De bibliotheken willen een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers door hun kennis te vergroten en hun vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen. Niet alleen van de zwakkeren, de laaggeletterden en de kansarmen, maar de talenten van iedereen. 
De missie van de bibliotheken is bij te dragen aan de persoonlijke ontplooiing van hun klanten. Bibliotheken bieden toegang tot informatie. Ze voeden en inspireren hun klanten bij het lezen en leren. Klanten ervaren de (meer)waarde van de bibliotheek. Zo is en blijft de bibliotheek één van de meest gebruikte en geraadpleegde instellingen van Drenthe. 

Beleid

Beleidskader Bibliotheek Hoogeveen 2016-2019 TAAL + DIGITAAL + SOCIAAL + VERHAAL = BIBLIOTHEEK (pdf)

Verslaglegging

Jaarverslag 2018 Bibliotheek Hoogeveen (pdf)

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2018 Bibliotheek Hoogeveen (pdf)