Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Bibliotheken in Borger-Odoorn zoals wettelijk voorgeschreven.

Algemeen 
 

Statutaire naam: Stichting Biblionet Drenthe
Kvk-nummer: 41017595
Bezoekadres hoofdvestiging: zie www.bibliotheekborger.nl.
Postadres: Postbus 78, 9400 AB Assen
E-mailadres: secretariaat@biblionetdrenthe.nl
Bestuursleden: Zie Raad van Toezicht Biblionet Drenthe
Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.

Doelstelling


De missie van de bibliotheken is bij te dragen aan de persoonlijke ontplooiing van hun klanten. Bibliotheken bieden toegang tot informatie. Ze voeden en inspireren hun klanten bij het lezen en leren. Klanten ervaren de (meer)waarde van de bibliotheek. Zo is en blijft de bibliotheek één van de meest gebruikte en geraadpleegde instellingen van Drenthe.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gebaseerd op de strategienota De Vindplaats.

Verslaglegging

Jaarverslag 2019 Bibliotheek Borger-Odoorn
 

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van Bibliotheek Borger-Odoorn is ondergebracht in het Financieel jaaroverzicht 2018 Biblionet Drenthe.