Cursus Open Boek

De cursus Open Boek is bedoeld voor de contactpersoon binnen de school van ‘Lezen’. Deze cursus leidt op tot leescoördinator. Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de basisschool vorm te geven door het opstellen en uitvoeren (met het team) van het (school)leesplan. Idealiter is er één leescoordinator voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. In de cursus ‘Open Boek’ leer je o.a. genres kennen in de jeugdliteratuur, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team.

  • Tijdsinvestering: 4 dagdelen van 3 uur. De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl 
  • Kosten: €300,- worden betaald uit de gemeentesubsidie bevorderen geletterdheid