SchoolWise Portal

In de zoekmachine van de SchoolWise Portal kunnen leerlingen boeken, websites en filmpjes opzoeken via betrouwbare bronnen of de catalogus van hun eigen schoolbibliotheek. Maar de SchoolWise Portal biedt meer mogelijkheden! Bent u benieuwd wat die zijn of wilt u hier gebruik van maken? Overleg dan met de educatieconsulent.

  •  Startdatum: in overleg