Aanbod voor peuters

Bekijk hier het aanbod voor peuters!

Reis door Prentenboekenland

Samen met de (groot)ouder(s) reist een peuter langs verschillende (digitale) prentenboeken in de bibliotheek. 

 • Voor: 1 peutergroep 
 • Tijdsduur: 1 uur 
 • Periode: in overleg 
 • Plaats: Bibliotheek Hoogeveen 
 • Kosten: worden niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid en de taalontwikkeling van de kinderen. Extra informatie: nog even nagenieten in de bibliotheek op de WizeFloor, in de ‘Voorleeshoek’ op de computer en met BereslimmeBoeken. 

Nationale Voorleesdagen

Een collectie rondom het thema van Het Prentenboek van het Jaar: 'Maar eerst ving ik een monster'. Het boek is geschreven door Tjibbe Veldkamp, met illstraties van Kees de Boer. 

 • Voor: de locatie 
 • Tijdsduur: 4 weken 
 • Periode: 17 januari tot en met 14 februari 
 • Plaats: de eigen locatie 
 • Eigen bijdrage: € 13.00 

Uk en Puk-themacollecties

Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema is een collectie prentenboeken. 

 • Voor: de locatie 
 • Tijdsduur: 4 weken
 • Periode: in overleg
 • Plaats: de eigen locatie
 • Eigen bijdrage: € 13.00 
 • Extra informatie: Uk en Puk-thema's zijn maximaal 4 keer jaar aan te vragen. 

Puktas

In de groep wordt gewerkt rond een prentenboek dat ook mee naar huis gaat. Voor in de groep en voor thuis zitten er voorlees- en doetips bij.  

 • Voor: 1 peutergroep 
 • Tijdsduur: 6 weken 
 • Periode: in overleg 
 • Plaats: de eigen locatie en thuis 
 • Kosten: worden niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid en de taalontwikkeling van de kinderen.  Extra informatie: ondersteuning door de SWW in overleg. Extra informatie: Puktas is maximaal 4 keer per jaar aan te vragen.