Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Bibliotheken in gemeente Coevorden zoals wettelijk voorgeschreven.

Algemeen 
 

Statutaire naam: Stichting Openbare Bibliotheek Coevorden
Kvk-nummer: 04055288
Bezoekadres hoofdvestiging: zie www.bibliotheekcoevorden.nl.
Postadres: Postbus 78, 9400AB Assen
E-mailadres: secretariaat@biblionetdrenthe.nl
Bestuursleden:
- J.A. van Selm (voorzitter)
- M.L. Zeegers-Vermaase (secretaris)
- K. Exoo
- H.J Evers
- M.S. lrrgang-Borsboom
- L.A. Krol

Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.

Doelstelling

De bibliotheek wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van klanten door het vergroten van kennis en het verder ontwikkelen van talenten. Niet alleen van de zwakkeren, de laaggeletterden en de kansarmen, maar de talenten van iedereen. Inwoners van Coevorden ervaren de meerwaarde van de bibliotheek.
De missie van de bibliotheek luidt: 'De bibliotheek in de buurt'.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gebaseerd op de strategienota De Bibliotheek is relevanter dan ooit!.

Verslaglegging

Jaarverslag 2016 Bibliotheek Coevorden

Financiële verantwoording

Financieel jaaroverzicht 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Coevorden