16 uur per week

Voor Taalhuis Hoogeveen zijn wij op zoek naar een Taalhuisdocent/coördinator.  

Pak samen met ons en onze partners laaggeletterdheid aan! 

Pak samen met ons en onze partners laaggeletterdheid aan!
In Hoogeveen kan ongeveer 12–14% van de inwoners in de leeftijd van 16 tot 65 jaar niet goed meekomen in de samenleving omdat ze over onvoldoende basisvaardigheden beschikken.
In samenwerking met andere organisaties en met de gemeente heeft het Taalhuis in de bibliotheek een belangrijke rol in de aanpak van laaggeletterdheid.
Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de te behalen resultaten.

Het Taalhuis brengt vraag en aanbod binnen de gemeente op het gebied van laaggeletterdheid samen.
Het is een herkenbare fysieke plek in de bibliotheek waar laaggeletterden, toeleiders en vrijwilligers materialen en advies kunnen krijgen op het gebied van taal, lezen, rekenen en digitale basisvaardigheden.

Jouw functie

 Kijk hier voor de functiebeschrijving