Het jaarverslag is nu beschikbaar

Van, door en voor Hoogeveners

Als bibliotheek bestaat onze wettelijke opdracht uit het toerusten van burgers, zodat ze mee kunnen doen aan de kennissamenleving. Wij staan aan de basis van deze lokale kennis- en informatiesamenleving, op basis onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit.  Je leest er meer over in ons jaarverslag 2019.

Jaarverslag 2019

 jaarverslag 2019 miJPG