Voor de materialen die je leent, geldt een bepaalde uitleentermijn. Dat is voor boeken en tijdschriften 3 weken, voor dvd's en blu-raydisks en cd's geldt 1 week. Heb je een groot-abonnement, dan heb je een dubbele uitleentermijn, dus respectievelijk 6 en 2 weken.

De inleverdatum vind je op de uitleenbon of je kunt deze nakijken op je Persoonlijke pagina nadat je bent ingelogd op de website.

Na het verstrijken van de uitleentermijn wordt te-laat-geld in rekening gebracht. Alle dagen tellen mee, ook dagen waarop de bibliotheek gesloten is. Materialen die je buiten de openingsuren in de inleverbus gooit, worden op de eerstvolgende openingsdag verwerkt. Die dag geldt als inleverdatum.

Wat de kosten zijn vind je bij tarieven te-laat-geld.