De Verhalenwerf bezit natuurlijk veel voorwerpen.
Voowerpen van vroeger, die allerlei herinneringen oproepen.

Reminiscentie: het ophalen van herinneringen

Bij het reminiscentiewerk worden bewoners in verzorgingshuizen, verpleeghuizen of ouderengroepen opgezocht.
Dit gebeurt door vrijwillige medewerkers van de Verhalenwerf.
Zij nemen een tas vol voorwerpen of foto's van vroeger mee en laten die  in een bijeenkomst aan de bewoners zien.

Vaak roepen die voorwerpen tal van herinneringen op.
Herinneringen waarvan de mensen vaak niet eens meer bewust zijn, dat ze die nog hebben.
Ook demente ouderen vertellen dan regelmatig allerlei fantastische verhalen over vroeger.
Dit is voor hen een verademing: veel dingen kunnen ze niet meer, maar het vertellen van oude verhalen nog wel.
'Ik weet nog hoe mijn moeder dat vroeger gebruikte' of 'Daar heb ik vroeger nog mee gespeeld, ik weet nog goed.....'.

Het ene verhaal lokt al snel het andere uit.
De ongedwongen sfeer tijdens zo'n bijeenkomst maakt dat er gemakkelijk nieuwe contacten kunnen ontstaan.
Ook een goede reden om ouderen dit programma aan te bieden.

Ook de medewerkers van de Verhalenwerf weten soms niet waarvoor bepaalde voorwerpen gebruikt werden.
Het komt regelmatig voor dat ouderen dit nog wel weten, waardoor aan de collectie een extra waarde wordt toegevoegd.

Ook belangstelling?

Wilt u ook graag door vrijwilligers van de reminiscentiegroep van de Verhalenwerf worden bezocht?
Wilt u meer weten over reminiscentie?
Neemt u dan contact op met de Verhalenwerf:
0528-268131 / secr@bibliotheekhoogeveen.nl