De bibliotheken zijn open met aangepaste service. Klik hier voor de actuele informatie.

Voor scholen & kinderopvang

Het aanbod van Bibliotheek Hoogeveen voor het onderwijs:
voorschoolse periode, basisonderwijs, voortgezet onderwijs / mbo, team cultuur en educatie

Deel deze pagina