Vernieuwde BoekStart basistraining Interactief voorlezen in de kinderopvang 

Een cursus over de leesontwikkeling bij 0 – 4-jarigen, de omgang met voorlees- en prentenboeken, de organisatie van het voorlezen en het voorlezen zelf. 
Voor: pedagogisch medewerkers 
Tijdsduur: 2 bijeenkomsten van 3 uur 
Periode: voorjaar 2021, data worden nog bekend gemaakt. 
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen 
Kosten: worden niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling. 

Voorleescoördinator 

Een opleiding over een goed voorleesbeleid en het vastleggen hiervan in een voorleesplan. 
Voor: pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en hierbij een centrale rol willen vervullen binnen de eigen organisatie. 
Tijdsduur: 3 dagdelen van 3 uur 
Periode: Periode: 20 oktober, 10 november en 1 december.
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen 
Kosten: worden niet doorberekend – het is een extra stimulans voor de taalontwikkeling. 

Studiebijeenkomst 

Een bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen, en een gastspreker over een taal- en leesbevorderend thema. 
Voor: pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 
Tijdsduur: 90 minuten 
Periode: 1 december.
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen 
Kosten: worden niet doorberekend – het is een extra stimulans voor de taalontwikkeling. 

Abonnement  

Een jaar lang voorlees-, prentenboeken en vakliteratuur uitzoeken en lenen.  
Periode: hele schooljaar  
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen 
Kosten: Basis €52.00 
             Groot €63.50 

 

Aanmelden