Osnabrück, Vredesstad (Verplaatst naar Bibliotheek Emmen)

13 september 2022, van 19:30 tot 21:30

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Lezing door Klaas Hoogenboezem, i.s.m. Volksuniversiteit Hoogeveen.

In Osnabrück en Münster werd in 1648 vrede gesloten. Osnabrück gedenkt daarom de burgers die vrede nastreven: Felix Nusssbaum was een Joodse schilder die de oorlogsellende vastlegde. In 1944, toen hij amper 40 jaar was, werd hij vermoord. Na 1945 werd hij door zijn werk bekend als magisch realist. In 1999 opent architect Liebeskind, eveneens Jood, het Nussbaum Museum. Het gebouw geeft de beklemming van de oorlog vorm en verbeeldt de chaos ervan. Erich Maria Remarque, die leefde van 1898 tot 1970, publiceerde in 1929 zijn boek 'Im Westen nichts Neues'. Deze gehate pacifist moest in 1933 vluchten. Na 1945 wordt hij herdacht in een nieuw Documentatiecentrum. Nussbaum en Remarque zijn beiden geboren in Osnabrück. Liebeskind is door zijn architectuur nauw met deze stad verbonden.

In deze lezing komen leven en werken van deze drie mensen aan de orde.

Entree: € 12,- incl. koffie/thee.

Meer informatie