Bibliotheken zetten in op Drents Leesoffensief

Gepubliceerd op: 11 oktober 2021 16:15

De Drentse bibliotheken maken zich zorgen over de taalachterstand en het gebrek aan leesvaardigheid bij veel jongeren. Met het Drents Leesoffensief willen we bereiken dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. We werken hierbij samen met provincie, gemeentes, kinderopvang en onderwijs.

Uit onderzoeken blijkt dat steeds meer jongeren een taalachterstand hebben en dat hun leesvaardigheid daalt. 

De Drentse bibliotheken willen:

  • dat alle Drentse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs kunnen beginnen;
  • dat de leesvaardigheid, leesplezier en leesmotivatie van Drentse scholieren vergroot wordt;
  • dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. 

De bibliotheken werken er samen met onderwijs en kinderopvang aan om dit te bereiken: via het ‘Drents Leesoffensief’.