Hulp gevraagd bij GGG!

Gepubliceerd op: 2 april 2024 15:02

Heb je wel eens gehoord van geletterd opgroeien? Wat het is? En hoe je dat doet? Het gaat in ieder geval niet altijd vanzelf. Dat weten we bij het Taalhuis maar al te goed.

Geletterd opgroeien betekent dat (jonge) kinderen voldoende taalaanbod krijgen om wat ze horen en later leren lezen te begrijpen. Om wat ze denken en voelen te vertellen. Maar ook dat zij de ingewikkelde samenleving kunnen begrijpen. Het helpt wanneer ouders, verzorgers en opvoeders kinderen daarnaast ondersteunen om op hun mening en gedachten te reflecteren. Zodat kinderen zich bewust zijn wanneer hun mening en gedachten helpend zijn. Of wanneer die mening en gedachten misschien juist in de weg staan.

Gemeentelijke gezinsaanpak

De gemeente Hoogeveen werkt samen met organisaties, partners én het Taalhuis aan een plan. Een plan voor een gemeentelijke gezinsaanpak. Een aanpak om geletterd opgroeien mogelijk te maken. Dat klinkt gewichtig, inderdaad. En de afkorting GGG (Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid) klinkt nu ook niet direct als iets eenvoudigs.Daarom helpt Stichting Lezen en Schrijven samen met de Koninklijke Bibliotheek alle gemeentes in Nederland met een stappenplan en bouwstenen om deze GGG beleidsmatig uit te werken.

Bijeenkomst

Op 15 april organiseert het Taalhuis een bijeenkomst om ideeën voor dit plan op te halen. Die bijeenkomst is in de Bibliotheek van 17:00 tot 20:30 uur.

We hopen dat we veel reacties en aanmeldingen krijgen van de organisaties en scholen die we uitgenodigd hebben. Ben je ouder of verzorger van (jonge) kinderen? Werk je als professional vaak met ouders van jonge kinderen? En wil je meepraten over dit onderwerp? Meld je dan aan voor de bijeenkomst via: taalhuis@bibliotheekhoogeveen.nl.

Vooral van jou kunnen we veel leren over de praktijk!

Stamppotbuffet

Let op: Meld je aan vóór 10 april. Doe het snel, vooral als je mee wilt doen aan het stamppotbuffet waarmee de bijeenkomst om 17:00 uur begint.