Taalhuis Hoogeveen heeft kwaliteit op orde!

Gepubliceerd op: 26 januari 2023 10:00

Taalhuis Hoogeveen heeft op 12 januari 2023 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen.

Taalhuis Hoogeveen scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Taalhuis Hoogeveen de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Het Taalhuis is erg blij met de uitslag. Annet Hofstra, coördinator Taalhuis Hoogeveen: “Het is ontzettend fijn om met een positieve certificeringsuitkomst de komende vier jaar in te gaan. Onze taalsamenwerking functioneert goed en is tijdens de certificering zelfs verstevigd. Het betekent dat nog meer mensen in Hoogeveen adequate taalhulp kunnen krijgen en zich zo verder kunnen ontwikkelen in hun dagelijks leven en werk”.  

Volgens de auditor van CBCT: “Taalhuis Hoogeveen heeft in de samenwerking met zijn kernpartners en steunend op bestuurlijk en politiek draagvlak een toekomstbestendig Taalhuis ontwikkeld. Er is waardering van de gemeente en commitment van de samenwerkingspartners. Er is een grote kring van alliantiepartners en taalvragers weten de weg te vinden naar het Taalhuis. Vrijwilligers zijn betrokken en voelen zich gewaardeerd.” (Citaat uit het auditrapport).

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.