Een filosofisch gesprek met Hannah Arendt (Filosofisch Café)

29 maart 2022, van 19:30 tot 22:00

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Lezing door prof.dr. Laurens ten Kate, filosoof en theoloog.

De Joods-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt (1906-1975) is enorm in de aandacht, omdat zij een heel andere visie op de samenleving en de politiek heeft ontworpen dan die van het neoliberale denken dat thans zo dominant is. Het neoliberalisme is niet alleen een economisch systeem, maar gaat uit van een diep geworteld modern mensbeeld, dat in de "culturele genen" van ons allemaal zit. Dat mensbeeld werd al verwoord door de filosofen van de Verlichting, zoals Hobbes, Locke en Rousseau, maar wordt pas echt omarmd door het humanisme dat zich in de 19de eeuw gaat organiseren, vaak tegenover de kerken.

Laurens ten Kate leidt je in Arendt's werk in en laat zien hoe zij een nieuw begrip van vrijheid formuleert dat haaks staat op de vrije markt. We zullen nadenken en discussiëren over Arendt's uitnodiging aan ons om anders in de wereld te staan.

Kaarten

Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar voor € 8,- (inc. koffie/thee)