boekstart1                 boekstart2

 

Doelgroep: peuters 

 

 • Reis door Prentenboekenland 

Samen met de (groot)ouder(s) reist een peuter langs verschillende (digitale) prentenboeken in de bibliotheek.  

Voor: 1 peutergroep 
Tijdsduur: 1 uur 
Periode: in overleg 
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen  
Kosten: worden niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling. 
Extra informatie optie: in combinatie met de uitreiking van de Puktas. 
Extra informatie: nog even nagenieten in de bibliotheek op de WizeFloor, in de ‘Voorleeshoek’ op de computer en met BereslimmeBoeken. 

 • Samen met peuters op de tablet 

Een collectie met extra aandacht voor digitale middelen: een prentenboek, het verhaal digitaal en de app bij het boek. 
Peuters worden voorgelezen, gaan daarna kijken en luisteren naar het digitale verhaal en spelen met de app op de tablet. 
Voor: kleine groepjes peuters 
Tijdsduur: niet van toepassing 
Periode: in overleg - 6 weken 
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen of de eigen locatie. 
Kosten: €13.00 

 • Nationale Voorleesdagen 

Een voorstelling over Coco kan het!, geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen. Voor de groep één vingerpoppetje Coco om te houden. 
Voor: 15 peuters   
Tijdsduur: 40 minuten 
Periode: 20 tot en met 30 januari  
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen of de eigen locatie. 
Kosten: €3.25 per leerling 

 •  Nationale Voorleesdagen 

Leerlingen van het Roelof van Echtencollege lezen voor uit de Prentenboek Toptien 2021. Voor de groep één vingerpoppetje Coco om te houden. 
Voor: kleine groepjes peuters 
Tijdsduur: 25 minuten 
Periode: 20 tot en met 30 januari 
Plaats: de locatie 
Kosten: geen 

 • Nationale Voorleesdagen 

Een collectie Coco kan het! Het Prentenboek van het Jaar, vertelkastje en vertelplaten en een aantal boeken rond dit thema. Voor de groep één vingerpoppetje Coco om te houden. 
Voor: de locatie 
Tijdsduur: 4 weken 
Periode: vanaf 1 februari in overleg 
Plaats: de locatie 
Kosten: €13.00 

 • Nationale Voorleesdagen 

Een collectie met de 10 mooiste Prentenboeken van het Jaar met een introductie door de educatieconsulent. Voor de groep één vingerpoppetje Coco om te houden. 
Voor: de locatie 
Tijdsduur: 4 weken 
Periode: vanaf 1 februari in overleg 
Plaats: de locatie 
Kosten: €13.00 

 • Uk en Puk-themacollecties 2.0 

Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema is een collectie prentenboeken. 
Voor: de locatie 
Tijdsduur: 4 weken 
Periode: in overleg 
Plaats: de locatie 
Kosten: €13.00 
Extra informatie: Uk en Puk-thema's zijn maximaal 4 keer jaar aan te vragen. 

 • Puktas 

In de groep wordt gewerkt rond een prentenboek dat ook mee naar huis gaat. 
Voor in de groep en voor thuis zitten er voorlees- en doetips bij. 
Voor: 1 peutergroep 
Tijdsduur: 6 weken 
Periode: in overleg 
Plaats: de locatie en thuis 
Kosten: worden niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling.  
Extra informatie: ondersteuning door de SWW in overleg. 
Extra informatie: Puktas is maximaal 2 keer per jaar aan te vragen. 

 • Bereslimme Puktas 

In de groep wordt gewerkt rond een prentenboek dat ook mee naar huis gaat. 
Voor in de groep en voor thuis zitten er voorlees- en doetips bij. Het digitale prentenboek is op de locatie en thuis te bekijken. Samen met het kind de  (digi)taalspelletjes spelen. 
Voor: 1 peutergroep 
Tijdsduur: 6 weken 
Periode: in overleg 
Plaats: de locatie en thuis 
Kosten: worden niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling.  
Extra informatie: ondersteuning door de SWW in overleg. 
Extra informatie: Bereslimme Puktas is maximaal 2 keer per jaar aan te vragen. 

 • Collecties 

Een collectie prentenboeken rond een thema. Bij de collectie zitten aanvullende materialen en/of vertelplaten om voor te lezen met een kamishibai.  
Voor: de locatie 
Tijdsduur: 4 weken 
Periode: in overleg 
Plaats: de locatie 
Kosten: €13.00 

 • Kindermuziekweek 

9 tot en met 18 april is het Kindermuziekweek. Heel Nederland in de ban van muziek voor kinderen. De leukste muziekboeken om muziek te maken met kinderen, met lessuggesties. 
Voor: de locatie 
Tijdsduur: 4 weken 
Periode: april of in overleg 
Plaats: de locatie 
Kosten: €13.00 

 • Boekenpretcollectie ook om te lenen voor thuis 

Een collectie met verschillende voorlees- en prentenboeken en een uitleeninstructie voor ouders door de educatieconsulent. 
Voor: peuters en ouders  
Tijdsduur: 1 jaar 
Periode: hele schooljaar 
Plaats: de locatie  
Kosten: worden niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling.  
Extra informatie: 1 boek per kindplaats voor op de locatie en 1 boek per kind voor de uitleen naar huis. 
Extra informatie: met een uitleeninstructie 

 

Doelgroep: pedagogisch medewerkers 

 

 • Vernieuwde BoekStart basistraining Interactief voorlezen in de kinderopvang 

Een cursus over de leesontwikkeling bij 0 – 4-jarigen, de omgang met voorlees- en prentenboeken, de organisatie van het voorlezen en het voorlezen zelf. 
Voor: pedagogisch medewerkers 
Tijdsduur: 2 bijeenkomsten van 3 uur 
Periode: voorjaar 2021, data worden nog bekend gemaakt. 
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen 
Kosten: worden niet doorberekend in het kader van ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling. 

 • Voorleescoördinator 

Een opleiding over een goed voorleesbeleid en het vastleggen hiervan in een voorleesplan. 
Voor: pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en hierbij een centrale rol willen vervullen binnen de eigen organisatie. 
Tijdsduur: 3 dagdelen van 3 uur 
Periode: voorjaar 2021, data worden nog bekend gemaakt. 
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen 
Kosten: worden niet doorberekend – het is een extra stimulans voor de taalontwikkeling. 

 • Studiebijeenkomst 

Een bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen, en een gastspreker over een taal- en leesbevorderend thema. 
Voor: pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 
Tijdsduur: 90 minuten 
Periode: wordt nog bekendgemaakt 
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen 
Kosten: worden niet doorberekend – het is een extra stimulans voor de taalontwikkeling. 

 • Abonnement  

Een jaar lang voorlees-, prentenboeken en vakliteratuur uitzoeken en lenen.  
Periode: hele schooljaar  
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen 
Kosten: Basis €52.00 
            Groot €63.50 

 

Doelgroep: ouders 

 

Workshop voor en met ouders (en hun kind) over voorlezen, prentenboeken, digitaal lezen en apps bij prentenboeken.  
(Bijna) alles is mogelijk. 
Voor: ouders 
Tijdsduur: in overleg 
Periode: in overleg  
Plaats: Bibliotheek Hoogeveen of de eigen locatie. 
Kosten: worden niet doorberekend – het is een extra stimulans voor de taalontwikkeling. 

 

Aanmelden