Over ons

Doelstelling

De Bibliotheek Hoogeveen is de broedplaats waar je andere Hoogeveners kan ontmoeten. "Ontwikkelen" is voorbereid zijn op morgen en voortbouwen op alles wat ons daarbij helpt. Het is onze rol de identiteit en cultuur van Hoogeveen uit te dragen en dat als grondstof voor de verbeelding van iedereen te gebruiken. Wij zijn ├ęcht Hoogeveens. Wij brengen de verbinding tot stand tussen inwoners, organisaties en informatiebronnen die onze stad en dorpen rijk zijn. Wij zijn het platform voor nieuwe perspectieven, en zorgen dat iedereen zich continu kan blijven ontwikkelen.  


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk voor de vaststelling van de missie en visie van de organisatie, het vaststellen van de beleidsdoelstellingen en de borging van de continuïteit van de organisatie. De Raad delegeert verantwoordelijkheden en dagelijkse leiding aan de directeur, volgens het directiereglement.

Leden:

  • Mevr. P.L.M. Bon (voorzitter)
  • Dhr. D. Zeldenrust (lid)
  • Dhr. M. Hoekstra (lid)

Directeur-bestuurder: Roy de Witte

Rooster van aftreden

Jaarverslag Raad van Toezicht


Algemeen

Statutaire naam: Stichting Bibliotheek Hoogeveen

Kvk-nummer: 41017129

RSIN: 002993557

Rekeningnummer: NL97 INGB 0000 825 005

Bezoekadres hoofdvestiging: Willemskade 27, 7902 AV Hoogeveen

Postadres: Willemskade 27, 7902 AV Hoogeveen

E-mailadres: secr@bibliotheekhoogeveen.nl

Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO
Openbare Bibliotheken.


ANBI

De Bibliotheek Hoogeveen is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we ons als Bibliotheek nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Dit betekent onder meer dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Bibliotheek Hoogeveen maakt de gegevens en documenten openbaar zoals vastgesteld is in de Governance Code Cultuur.

Op de website van de Belastingdienst kun je meer lezen over wat een ANBI is.

Jaarverslag 2023

Meerjarenbeleidsplan 2021-2025

Jaarrekening 2023

Privacyverklaring

Bibliotheekreglement